top of page
stramien_BW_gif_v3.gif

Toekomst van Ambacht

Casestudy x Generatie Z x Ambacht

Dit is een fictief merkconcept in opdracht van Academie Artemis en Inizo.

Onder begeleiding van Amanda Pinatih en Floor Nijdeken heb ik onderzoek gedaan naar de herintroductie van ambacht voor jongeren in Nederland. Deze jongeren vallen onder Generatie Z. Zij zijn met swipen en liken opgegroeid, met het gevolg dat steeds meer jongeren lijden aan ernstige Social Media Stress (SMS) en Fear Of Missing Out (FOMO). 

Generatie Z is vrijwel niet bekend met de term ambacht. Veel jongeren denken dat ambacht ‘werken’ betekent of ze associeren het met beroepen als bakker, smid en slager. Ze geven aan dat deze minimale of misplaatste kennis over ambacht komt doordat ze in het dagelijks leven ambachten niet (bewust) tegenkomen op straat of op social media. Daarnaast hebben veel jongeren het idee dat je van het beoefenen van een ambacht meteen een beroep moet maken. Dat het leren van een ambacht puur een hobby of vrijetijdsbesteding kan zijn, is de jongeren nooit verteld. 

Het doel van deze casestudie is het leggen van een moderne link tussen jongeren en ambacht. Factoren als opleidingsniveau en sociale achtergrond van de jongeren zijn niet in het onderzoek opgenomen. Deze casestudie wil een hernieuwde relatie leggen tussen jongeren en ambacht, zodat Generatie Z wordt aangezet tot het vinden van een nieuwe hobby waarbij creëren voorop staat. 

bottom of page